Strona główna/Aktualności/Spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Europy Środkowej w Budapeszcie

Spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Europy Środkowej w Budapeszcie

Aktualności 2021-11-21

17 listopada 2021 r. w Budapeszcie odbyło się spotkanie Głównych Lekarzy Weterynarii państw Grupy
Wyszehradzkiej oraz Europy Środkowej, w którym udział wziął Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, pan
Krzysztof Jażdżewski.
Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej -
Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale
także wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości.
Podczas posiedzenia omawiano kwestie związane z ASF i HPAI, wdrażaniem Prawa o Zdrowiu Zwierząt,
wyzwaniami związanymi z planowaną rezygnacją z chowu klatkowego oraz wymieniono poglądy nt. kwestii
zdrowia i dobrostanu zwierząt w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Przedstawiciele państw uczestniczących w spotkaniu wskazali, że w każdym z krajów cyrkulacji wirusa ASF u
dzików dąży się do ustawicznego zmniejszania populacji dzików, który jest warunkiem powstrzymania szerzenia
się choroby w środowisku. Kraje potwierdzają również koniczność zwiększenia bioasekuracji stad świń jako
jednego z istotnych warunków posiadania statusu kraju wolnego od ASF u świń pomimo występowania choroby
u dzików.
Przedstawiciel Polski przekazał uczestnikom spotkania stanowisko naszego kraju w kwestii planów wycofania się
w UE z utrzymania zwierząt przy zastosowaniu systemów klatkowych do 2027r.jak proponuje Parlament
Europejski. Naszym zdaniem przed ostatecznym podjęciem decyzji w tej sprawie należy dokonać analiz skutków
ekonomicznych w tym w ramach zasad WTO wprowadzenia zakazów dla poszczególnych branż, których taki zakaz
mógłby dotyczyć. Dodatkowo wszelkie decyzje powinny posiadać analizy naukowe skutków takich a nie innych
rozwiązań np. związanych z zapewnieniem utrzymania wysokich standardów zdrowia zwierząt.

most

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska