Strona główna/Aktualności/Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE w Brukseli w dniu 13.07.2022 r.

Posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE w Brukseli w dniu 13.07.2022 r.

Aktualności 2022-07-13

W dniu 13 lipca 2022 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Głównych Lekarzy Weterynarii państw członkowskich UE, w którym uczestniczył Główny Lekarz Weterynarii RP Paweł Niemczuk. Było to pierwsze w tym roku spotkanie prowadzone przez przedstawicieli Republiki Czeskiej, która od 1 lipca 2022 r. sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Podczas spotkania został omówiony plan pracy Czeskiej Prezydencji w zakresie bezpieczeństwa żywności i weterynarii na najbliższe 6 miesięcy. Ponadto, przedstawiciele Państw Członkowskich mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami w stosowaniu przepisów Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 ws. higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Kolejnym tematem było zbieranie danych na temat sprzedaży i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej. Zostały także omówione komentarze UE do części B raportów Komisji Kodeksu i Komisji Zwierząt Wodnych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH) oraz przedstawiono stanowisko UE w sprawie kwestionariusza WOAH dotyczącego dobrostanu kur niosek. Podczas spotkania poruszono również kwestie specjalistycznych szkoleń organizowanych przez KE w ramach programu pn. „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”.

Posiedzenie CVO

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska