do góry
Strona główna/Aktualności/Finalizacja ustaleń eksportowych na teren Ukrainy

Finalizacja ustaleń eksportowych na teren Ukrainy

Aktualności 2020-07-31

W dniu 30 lipca 2020 r. odbyła się wideokonferencja z władzami Ukrainy, podczas której strony omówiły kwestie związane z uzgadnianiem świadectw weterynaryjnych, regionalizacją ASF, a także kontrolą graniczną.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczył pan Dr Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii, pani Katarzyna Piskorz, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii oraz eksperci GIW z zakresu spraw granicznych, pasz, farmacji i utylizacji, zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności, a także przedstawiciel MRiRW. Stronę ukraińską reprezentowała pani Olga Szewczenko, p.o. Przewodniczącego Państwowej Służby Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności, której towarzyszyli specjaliści z poszczególnych dziedzin weterynarii. Na spotkaniu obecny był również pan Sergiej Głuszczenko, Zastępca Ministra Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy.

Strony wymieniły uwagi dotyczące zapisów w negocjowanych świadectwach weterynaryjnych na eksport zwierząt, materiału biologicznego i produktów zwierzęcych z Polski na Ukrainę.

W przypadku nowego wzoru świadectwa dla produktów mięsnych udało się osiągnąć porozumienie, dokument jest na etapie finalizacji.

Ponadto, strony ustaliły kontynuację prac nad uzgodnieniem wymogów weterynaryjnych przy eksporcie m. in. karm dla zwierząt domowych, zaoczkowanej ikry ryb łososiowatych, a także przy wysyłce zwierząt zoologicznych i cyrkowych.

W kontekście uznania przez władze Ukrainy regionalizacji ASF dla Polski zgodnej z przepisami UE strona ukraińska poinformowała, że konieczne jest przeprowadzenie inspekcji na miejscu. Obecnie analizowany jest kwestionariusz przekazany przez GIW, w następnej kolejności zostanie ustalony termin audytu, który będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej związanej z wirusem COVID-19.

Partnerzy z Ukrainy wyrazili szczególne zainteresowanie zapoznaniem się z doświadczeniami strony polskiej przy organizacji i funkcjonowaniu punktów kontroli granicznej. Wyczerpujące informacje na ten temat zostały zaprezentowane przez eksperta GIW. W najbliższym czasie planowana jest wizyta studyjna delegacji ukraińskiej w polskim punkcie kontroli granicznej.