do góry
Strona główna/Aktualności/COVID-19 a współpraca Polska - Chiny

COVID-19 a współpraca Polska - Chiny

Aktualności 2020-07-31

W dniu 31 lipca 2020 r. z inicjatywy strony chińskiej odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami Głównego Urzędu Celnego ChRL (GACC), podczas której strony polska i chińska przedstawiły działania podejmowane w zakresie wprowadzenia podwyższonego reżimu sanitarnego oraz kontroli statusu epidemiologicznego w zakładach produkcyjnych zatwierdzonych do eksportu na rynek chiński. Prowadzono również rozmowy na temat koordynacji działań mających na celu utrzymanie współpracy handlowej między krajami w czasach pandemii Covid-19.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczył pan Dr Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii, pani Katarzyna Piskorz, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, eksperci GIW z zakresu bezpieczeństwa żywności, a także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz przedstawiciel MRiRW. Stronę chińską  reprezentował pan Meng Xianjin, wicedyrektor w Biurze ds. Bezpieczeństwa Żywności Importowanej i Eksportowanej GACC wraz z pracownikami tego biura.

Ponadto korzystając z możliwości bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami GACC, GLW zwrócił się do służby chińskiej w sprawie kontynuowania rozmów dot. ponownego otwarcia rynku chińskiego dla mięsa drobiowego i wieprzowego z Polski oraz rozszerzenia możliwości eksportowych o dodatkowe gatunki ryb.