Strona główna/Aktualności/Cykl spotkań Rady ds. Laboratoriów

Cykl spotkań Rady ds. Laboratoriów

Aktualności 2021-05-10

laboratoria

Trwa cykl spotkań Rady ds. Laboratoriów. W wideokonferencjach udział biorą Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Katarzyna Piskorz, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski, Dyrektor Departamentu MRiRW Magdalena Zasępa, specjaliści Głównego Inspektoratu Weterynarii, członkowie Rady ds. Laboratoriów:

  • Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach prof. Krzysztof Niemczuk wraz z specjalistami z Instytutu prof. Moniką Szymańską-Czerwińską oraz prof. Jackiem Oskiem;
  • Dr Waldemar Korol z Krajowego Laboratorium Pasz w Lublinie
  • Kierownicy Zakładów Higieny Weterynaryjnej: w Krośnie - Zdzisław Wąsala; w Kielcach - Renata Zegadło; w Gdańsku - Roksana Górecka

oraz zaproszeni eksperci z ww. jednostek.

Na spotkaniach poruszane są tematy związane z:

  • dokumentacją w zakresie akredytacji badań w kierunku wykrywania włośni w mięsie w związku z nową metodą referencyjną określoną w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2020/1478 i nową instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWBP.0200.1.2.2021 z 09.02.2021;
  • nowymi kierunkami badań, które będą realizowane w Zakładach Higieny Weterynaryjnej w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), salmonellą oraz wirusem SARS CoV-2,
  • procedurami wyznaczania laboratoriów urzędowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z 15 marca 2017 r.,
  • dokumentacją PCA DA-06 dotyczącą polityki spójności pomiarowej wyników pomiarów.
do góry