Strona główna/Aktualności/Ostrzeżenie o możliwości pojawienia się w obrocie sfałszowanego produktu leczniczego weterynaryjnego

Ostrzeżenie o możliwości pojawienia się w obrocie sfałszowanego produktu leczniczego weterynaryjnego

Aktualności 2021-05-11

produkty lecznicze

Główny Lekarz Weterynarii ostrzega o możliwości pojawienia się w obrocie sfałszowanego produktu leczniczego weterynaryjnego Apivar 500 mg  (Amitrazum) pasek do zawieszania w ulu, podmiot odpowiedzialny: VETO-PHARMA Francja.

Zgodnie z informacją uzyskaną w systemie szybkiego powiadamiania o niewłaściwej jakości produktów leczniczych (Rapid Alert), obecność sfałszowanego produktu została stwierdzona w Libanie. Istnieje podejrzenie, iż produkt został wyprodukowany w Republice Turcji.

Badania próbek sfałszowanego produktu leczniczego weterynaryjnego Apivar przeprowadzone przez VETO-PHARMA SAS wykazały, że produkt nie zawiera w swoim składzie substancji czynnej: amitraza.

Na powierzchni paska do zawieszania w ulu w sfałszowanym produkcie leczniczym weterynaryjnym Apivar znajduje się gęsta ciecz o silnym, nieprzyjemnym zapachu „rozpuszczalnika”.

Paski sfałszowanego produktu różnią się także wyglądem od produktu oryginalnego. Krawędzie pasków posiadają pęknięcia/nierówności i wypukłe okręgi w rogach.

Istnieje prawdopodobieństwo, iż paski sfałszowanego produktu leczniczego weterynaryjnego Apivar są wytwarzane w innym procesie niż oryginalny produkt leczniczy tj. poprzez wtryskiwanie, a nie przez wytłaczanie.

 Produkt leczniczy weterynaryjny Apivar jest dostępny w około 20 krajach. Informacje o oryginalnym, dopuszczonym do obrotu produkcie leczniczym weterynaryjnym (charakterystyka, ulotka, zatwierdzone druki opakowań) Apivar 500 mg (Amitrazum) pasek do zawieszania w ulu, gatunek docelowy: pszczoła miodna, podmiot odpowiedzialny: VETO-PHARMA SAS, numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2797, data ważności pozwolenia: 2023-07-17, kod QP53AD01, dostępne są na stronie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod następującym linkiem: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii przypomina, iż zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa, produkty lecznicze weterynaryjne o  kategorii dostępności Rp. - wydawane z przepisu lekarza, użytkownik końcowy tj. właściciel/hodowca zwierząt może nabywać wyłącznie w zarejestrowanym zakładzie leczniczym dla zwierząt, w uzasadnionych przypadkach, po postawieniu diagnozy przez lekarza weterynarii.

Nabywanie produktów leczniczych z nielegalnych źródeł (Internet, bazary, targowiska itp.) stwarza ryzyko zakupu sfałszowanego produktu leczniczego. Więcej informacji na temat sfałszowanych produktów leczniczych dostępnych jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod następującym linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/sfalszowany-produkt-leczniczy.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska