Strona główna/Inspekcja Weterynaryjna/Koronawirus/Zalecenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

Zalecenia dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2

16 marca 2020 r.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych, dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - "koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz przedstawicieli podmiotów nadzorowanych, prosimy o rozpropagowanie i wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania, w tym okresie.

Konieczność wprowadzenia zmian dotyczących przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych Inspekcji Weterynaryjnej tzn.:

- ograniczenie możliwości osobistego załatwiania spraw w wojewódzkich i powiatowych inspektoratach weterynarii oraz Zakładach Higieny Weterynaryjnej - maksymalne ograniczenie kontaktu z interesantami;

- wprowadzenie kontaktu z pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej - wyłącznie telefonicznego lub pisemnego (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), umieszczenie numerów telefonów i adresów e-mail w widocznym miejscu przy wejściu do poszczególnych jednostek IW oraz na ich stronach internetowych;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach IW udostępnienie wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów/wniosków/oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami;

- przekazanie materiału do badań w ZHW - wyłącznie poprzez punkty przyjęcia próbek przez okno podawcze przy zachowaniu zasad higieny, przyjmowanie próbek do baclań w ZHW jedynie przez pracowników wyposażonych w rękawice jednorazowe i środki dezynfekcyjne.

Poszczególnych wojewódzkich, powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii zobowiązuję do:

- zaopatrzenia urzędu w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, umieszczenie dozowników tych środków przynajmniej w toaletach, sekretariacie, punktach przyjęcia próbek i kancelarii przyjęcia korespondencji;

- przygotowanie i rozesłanie drogą elektroniczną do nadzorowanych podmiotów i innych jednostek informacji o zasadach pracy w danym urzędzie, umieszczenie tych informacji w widocznym miejscu przy wejściu do urzędu, laboratorium;

- położenie nacisku na stosowanie zasad higieny, w tym unikanie podawania sobie rąk przy powitaniu i pożegnaniu się;

- przygotowanie urzędu do wykorzystania w maksymalny sposób możliwości pracy zdalnej, opracowanie planu organizacji pracy i przekazanie jednostkom zwierzchnim informacji w tym zakresie;

- wprowadzenie spotkań - wideokonferencji z kierownikami działów, szefami jednostek, w zakresie podejmowanych i planowanych działań;

- organizacja pracy każdego z urzędów w taki sposób aby zapewnić niezbędne minimum obsady personalnej do utrzymania działalności operacyjnej urzędu;

- zakaz wstępu do urzędu dla firm kurierskich - konieczność pozostawiania przesyłek w punktach podawczych;

- maksymalne zminimalizowanie wyjazdów pracowników w teren, wykonywanie czynności tzw. "w terenie” w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt, itp.;

- w przypadku pracowników granicznych inspektoratów weterynarii należy ograniczyć liczbę osób, z którymi będą mieć inspektorzy bezpośredni kontakt przy wykonywaniu czynności kontrolnych.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska