Obrót detaliczny produktami OTC

Zgodnie z art. 71 ust. 1a ustawy Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity dostępny jest tutaj) przedsiębiorcy mogą prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC) poza zakładami leczniczymi dla zwierząt, po dokonaniu zgłoszenia wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii.

Zgłoszenia należy dokonać na 7 dni przed rozpoczęciem działalności.

Dokument zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać do wojewódzkiego inspektoratu weterynarii właściwego terytorialnie dla miejsca prowadzenia działalności. Dokument wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie uznany za dowód zgłoszenia i będzie uprawniał do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Do dokumentu zgłoszeniowego należy dołączyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS. 

 

Zgłoszenia można dokonać przy użyciu poniższego wzóru:

kategoria: Wzór zgłoszenia [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu lekami (OTC)
ilość pobrań: 8645
2022-01-31 12:21 97.64KB Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu lekami (OTC) 97.64KB

 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska