Obrót detaliczny produktami OTC

Zgodnie z art. 71 ust. 1a ustawy Prawo Farmaceutyczne (tekst jednolity dostępny jest tutaj) przedsiębiorcy mogą prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC) poza zakładami leczniczymi dla zwierząt, po dokonaniu zgłoszenia wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii.

Zgłoszenia należy dokonać na 7 dni przed rozpoczęciem działalności.

Dokument zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać do wojewódzkiego inspektoratu weterynarii właściwego terytorialnie dla miejsca prowadzenia działalności. Dokument wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie uznany za dowód zgłoszenia i będzie uprawniał do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Do dokumentu zgłoszeniowego należy dołączyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS. 

 

Zgłoszenia można dokonać przy użyciu poniższego wzóru:

kategoria: Wzór zgłoszenia [1]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu lekami (OTC)
ilość pobrań: 4079
2017-09-08 15:25 111.3KB Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu lekami (OTC) 111.3KB

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych weterynaryjnych (także produktów leczniczych weterynaryjnych kategorii OTC znajdujących się we wspólnej ofercie sprzedażowej z innymi produktami, w tym karmami dla zwierząt) jest naruszeniem obowiązujących przepisów prawa regulującego prowadzenie obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

 

 

do góry