Główny Inspektorat Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/systemy-informatyczne/cbd-irzgo
Drukuj grafikę : tak / nie

CBD IRZGO

Centralna Baza Danych  Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Gospodarskich Oznakowanych

 

Każdy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego ma obowiązek zgłaszać do CBD, za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR, zmianę liczebności stada z podaniem daty i rodzaju zdarzenia oraz zwierząt, których ono dotyczyło w terminach określonych w przepisach.

CBD gromadzi dane dotyczące:

Informacje zawarte w Centralnej Bazie Danych umożliwiają m.in.:

Administratorem Rejestru Zwierząt Gospodarskich Oznakowanych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Idnformacje administratora o systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt można przeczytać tutaj.

Dostęp do systemu i informacje dla użytkowników - czytaj więcej

Formularze raportów - czytaj więcej