do góry
Strona główna/NADZÓR WETERYNARYJNY/Pasze/Badania kontrolne (monitoring pasz)

Badania kontrolne (monitoring pasz)

Organy Inspekcji Weterynaryjnej (IW) sprawują nadzór nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem pasz oraz pasz leczniczych. Działania podejmowane w zakresie sprawowanego nadzoru tj. kontrole urzędowe, pobieranie próbek pasz do badań urzędowych itp. mają na celu zapewnianie przede wszystkim bezpieczeństwa pasz oraz ich wysokiej jakości, w całym „łańcuchu” paszowym. 

Kontroli podlegają wszystkie podmioty działające na jakimkolwiek etapie produkcji, dystrybucji lub stosowania pasz (łącznie z podmiotami zajmującymi się ich importem).

Plan Urzędowej Kontroli Pasz

Zgodnie z przepisami UE każde państwo członkowskie jest zobowiązane do corocznego opracowywania i wdrażania planu urzędowej kontroli pasz (PUKP). W Polsce to Główny Lekarz Weterynarii jest organem odpowiedzialnym za przedmiotowy plan. Nadrzędnym celem wdrażanego PUKP jest zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej jakości wytwarzanych, wprowadzanych do obrotu i stosowanych w żywieniu zwierząt pasz.  Przy opracowywaniu PUKP na dany rok brane są pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka występowania zagrożeń przy uwzględnieniu informacji pozyskanych w ramach przeprowadzonych inspekcji i badań z lat ubiegłych. Wdrażany przez Polskę PUKP obejmuje m.in. aspekty odnoszące się do planu pobierania próbek, wykorzystywanych metod badawczych, analizy ryzyka oraz częstotliwości urzędowych kontroli. Uwzględnia się w nim konieczność przeprowadzania badań laboratoryjnych próbek pasz w kierunkach stanowiących wyróżniki bezpieczeństwa oraz jakości handlowej pasz.

W ramach PUKP pasze badane są w ponad 60 kierunkach. Do głównych kierunków badań należy:

 • wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella,
 • wykrywanie obecności przetworzonego białka zwierzęcego (PAP),
 • oznaczanie zawartości:
  • metali ciężkich (Pb-ołów, Cd-kadm, Hg-rtęć, As-arsen),
  • pestycydów,
  • dioksyn,
  • dioksynopodobnych PCB,
  • mikotoksyn,
  • substancji przeciwbakteryjnych w paszach i wodzie,
  • niedozwolonych stymulatorów wzrostu. 

Poza czynnikami bezpieczeństwa PUKP przewiduje badanie próbek pasz w kierunkach oznaczania zawartości Fe (żelaza) i Mn (manganu), Zn (cynku), Cu (miedzi), Se (selenu), Witamin A i E, EM (energii metabolicznej), podstawowych składników pokarmowych (wilgotność, popiół surowy, włókno surowe, białko ogólne, tłuszcz surowy) i innych.

Badania te mają na celu zagwarantowanie odpowiedniej jakości oraz bezpieczeństwa wytwarzanych, wprowadzanych do obrotu i stosowanych w żywieniu zwierząt pasz.

Częstotliwość urzędowych kontroli jest ustalana na podstawie oceny ryzyka i odnosi się do różnych rodzajów działalności w sektorze paszowym (np. wytwórnie mieszanek paszowych; przedsiębiorstwa: handlowe, transportujące; gospodarstwa rolne). Co do zasady ma ona charakter minimalnej częstotliwości i może zostać w każdej chwili zwiększona przez powiatowego lekarza weterynarii.

kategoria: Krajowy Plan Urzędowej Kontroli Pasz [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2018 2018-02-13 13:38 3.41MB pobierz plik: Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2018
pdf Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2019 2019-05-10 11:00 4.17MB pobierz plik: Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2019
pdf Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2017 2017-10-09 14:42 3.2MB pobierz plik: Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2017
pdf Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2016 2017-10-09 14:42 3.24MB pobierz plik: Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2016

Kontrole doraźne

Oprócz realizacji założeń wynikających z PUKP przeprowadzane są w razie konieczności kontrole doraźne, w ramach których mogą być pobierane próbki pasz do badań. Zawsze w przypadku uzyskania wyników niezgodnych z prawodawstwem paszowym wdrażane są przez powiatowego lekarza weterynarii postępowanie administracyjne mające na celu  ustalenie ewentualnego źródła niezgodności i wycofanie z rynku niewłaściwych pasz.