Choroby skorupiaków

Nazwa choroby

Gatunki wrażliwe i wektory

Objawy kliniczne

Drogi szerzenia

Występowanie w Polsce

Zakażenie wirusem zespołu Taura (ang. Taura syndrome)

Gatunki wrażliwe: Metapenaeus ensis, Penaeus aztecus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei

 

Wektory: Atrina spp., Buccinum undatum, Brachyura spp., Cherax destructor, Crassostrea angulata, Cerastoderma edule, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Donax trunculus, Haliotis discus hannai, Haliotis tuberculata, Homarus gammarus, Littorina littorea, Macrobrachium rosenbergii, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Mya arenaria, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Octopus vulgaris, Ostrea edulis, Palinurus spp., Portunus puber, Pecten maximus, Penaeus indicus, Penaeus japonicus, Penaeus kerathurus Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Scylla serrata, Sepia officinalis, Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

 

w formie ostrej:

 • nagromadzenie czerwonych chromatoforów, które nadają krewetkom bladoczerwone zabarwienie, a uropody i pleopody przybierają wyraźnie czerwony kolor
 • miękki pancerz
 • pusty przewód pokarmowy (zaprzestanie żerowania)
 • zmętnienie tkanki mięśniowej
 • śmierć zwykle podczas linienia

w formie przewlekłej:

 • po przejściu pomyślnego linienia brak specyficznych objawów
 • większa podatność na stres środowiskowy

 

 • kanibalizm
 • zanieczyszczona woda
 • transmisja transowarialna wysoce prawdopodobna

NIE

Zakażenie wirusem choroby żółtej głowy (ang. Yellow head virus genotype I)

Gatunki wrażliwe: Metapenaeus affinis, Penaeus monodon, Palaemonetes pugio, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei

 

Wektory: Atrina spp., Buccinum undatum, Crassostrea angulata, Cerastoderma edule, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Donax trunculus, Haliotis discus hannai, Haliotis tuberculata, Littorina littorea, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Mya arenaria, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Octopus vulgaris, Ostrea edulis, Pecten maximus, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Sepia officinalis, Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

 

 • wysoka śmiertelność, zwykle we wczesnych i późnych stadiach młodocianych
 • umierające krewetki wykazują żółtawe zabarwienie głowotułowia na skutek prześwitującej wątrobo-trzustki, która jest wyjątkowo miękka w porównaniu do zdrowego narządu
 • wyjątkowo wysoka aktywność żerowania, po której następuje nagłe zaprzestanie pobierania pokarmu
 • gromadzenie się zwierząt na brzegu stawów blisko tafli wody przed śmiercią

 

 

 • kanibalizm
 • zanieczyszczona woda
 • transowarialnie (od rodziców obu płci; poprzez zanieczyszczone lub zakażone tkanki otaczające zapłodnione jaja)

 

NIE

Zakażenie wirusem WSS (ang. White spot syndrome virus)

Gatunki wrażliwe: Wszystkie skorupiaki z rzędu dziesięcionogów (Decapoda)

 

Wektory: Atrina spp., Buccinum undatum, Crassostrea angulata, Cerastoderma edule, Crassostrea gigas, Crassostrea virginica, Donax trunculus, Haliotis discus hannai, Haliotis tuberculata, Littorina littorea, Mercenaria mercenaria, Meretrix lusoria, Mya arenaria, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Octopus vulgaris, Ostrea edulis, Pecten maximus, Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Sepia officinalis, Strombus spp., Venerupis aurea, Venerupis pullastra, Venus verrucosa

 

 • białe plamki na powierzchni egzoszkieletu (ale nie jest to objaw patognomoniczny!)
 • śmierć mimo braku objawów klinicznych
 • letarg
 • zaburzenia ruchowe (powolne pływanie, na boku, przy powierzchni wody)
 • wysoka śmiertelność

 

 • transowarialnie
 • spożycie zakażonych tkanek (kanibalizm, drapieżnictwo)
 • zanieczyszczona woda

 

NIE

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska