Choroby mięczaków

Nazwa choroby

Gatunki wrażliwe i wektory

Objawy kliniczne

Drogi szerzenia

Występowanie w Polsce

Mikrocytoza (zakażenie wywoływane przez Mikrocytos mackini)

Gatunki wrażliwe: Crassostrea gigas, Crassostrea sikamea, Ostrea edulis

 

Wektory: Crassostrea virginica

·        zmiany ogniskowe o charakterze owrzodzeń, ropni, krost, zwykle barwy zielonej lub żółtobrązowej, lub bezbarwne o średnicy do 5 mm w tkankach miękkich

·        brązowe blizny na muszli

·        ropnie w okolicy płaszcza

·        otwarta muszla lub powolne otwieranie muszli (osłabienie)

·        wiosną lub w zbiornikach, w których temperatura wynosi       < 10 oC

·        ostrygi zwykle w dobrej kondycji aż do czasu śmierci

·        kontakt bezpośredni

·        zakażanie możliwe w trakcie pobierania pokarmu

·        poprzez zainfekowane hemocyty

NIE

Perkinsoza (zakażenie wywoływane przez Perkinsus marinus)

Gatunki wrażliwe: Crassostrea gigas, Crassostrea virginica

 

 

 

·        choroba o charakterze przewlekłym

·        wyniszczenie

·        otwarta muszla

·        cienkie, wodniste tkanki

·        martwe mięczaki

·        kontakt bezpośredni

·        szerzenie wraz z odchodami i martwymi tkankami gospodarza

·        zakażanie możliwe w trakcie pobierania pokarmu

NIE

Bonamioza (zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa)

Gatunki wrażliwe: Crassostrea ariakensis, Crassostrea virginica, Ostrea puelchana, Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea equestris, Ostrea edulis, Ostrea lurida

 

·        żółte przebarwienia skrzeli i płaszcza

·        normalny wygląd mimo infekcji

·        otwarte muszle

·        martwe mięczaki

·        kontakt bezpośredni

·        zakażanie w trakcie pobierania pokarmu

NIE

Bonamioza (zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae)

Gatunki wrażliwe: Crassostrea ariakensis, Ostrea chilensis, Ostrea edulis

 

 

·        żółte przebarwienia skrzeli i płaszcza

·        wrzody perforujące tkankę łączną skrzeli, płaszcza oraz gruczołów trawiennych

·        otwarte muszle

·        martwe mięczaki

·        kontakt bezpośredni

·        żywicielem pośrednim może być wężowidło z gatunku Ophiothrix fragilis

NIE

Marteilioza (zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens)

Gatunki wrażliwe: Chamelea gallina, Ostrea edulis, Ostrea stentina, Solen marginatus, Xenostrobus securis

 

 

·        otwarte muszle

·        odbarwienie gruczołów trawiennych (z brązowych do bladożółtych)

·        podatność na stres środowiskowy

·        martwe mięczaki

·        przy udziale żywiciela pośredniego (m.in. Paracartia grani)

 

NIE

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska