Badania kontrolne (monitoring)

Badania kontrole żywności prowadzone są przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach:

 1. Krajowego programu badań kontrolnych pozostałości
 2. Program ten realizowany jest od 2004 roku. Corocznie w ramach tego programu wykonuje się ponad 30 tysięcy badań. Inspekcja Weterynaryjna pobiera próbki do badań od świń, bydła, koni, owiec, drobiu (kurczęta, indyki, kaczki, gęsi), ryb, królików, zwierząt łownych oraz mleka krowiego, jaj i miodu. Zakres prowadzonych badań obejmuje łącznie ponad 280 związków od zakazanych do stosowania substancji o charakterze anabolicznym z grupy A (hormony, substancje tyreostatyczne) do weterynaryjnych produktów leczniczych i zanieczyszczeń środowiskowych (metale, pestycydy) zaliczanych do grupy B.

  Badania kontrolne pozostałości wykonywane są w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii i w Zakładzie Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz w 10 Zakładach Higieny Weterynaryjnej (Białystok, Gdańsk, Katowice, Łódź, Olsztyn, Poznań, Bydgoszcz, Kielce, Warszawa i Wrocław). 

 3. Badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych 

  Prowadzenie badań kontrolnych skażeń promieniotwórczych, umożliwiających wiarygodną ocenę stanu bezpieczeństwa radiologicznego krajowej żywności pochodzenia zwierzęcego, jest zalecane przez UE. Powszechnie stosowanym wskaźnikiem stanu tych skażeń jest oznaczanie radioizotopów cezu (137Cs, 134Cs).

  Badania kontrolne skażeń promieniotwórczych wykonywane są w Zakładzie Radiobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz w 9 Zakładach Higieny Weterynaryjnej (Białystok, Wrocław, Opole, Gdańsk, Katowice, Poznań, Olsztyn, Warszawa, Lublin).

 4. Badań kontrolnych dioksyn, furanów, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl pcb) i niedioksynopodobnych ndl-pcb 

  Badania monitoringowe dioksyn i furanów (PCDD, PCDF) i PCB (dl-PCB i ndl-PCB) w żywności pochodzenia zwierzęcego są obligatoryjnym zadaniem każdego z państw krajów członkowskich UE, a wynikają z konieczności przestrzegania zasad i wymagań prawa żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr 178/2002).         

  Krajowy program badań kontrolnych dioksyn i PCB realizowany jest  w Polsce od 2006 roku. Badania przeprowadzane są w Zakładzie Radiobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

  W ramach prowadzonego programu monitoringu corocznie pobieranych jest około 160 próbek z następujących kategorii: mięso i produkty mięsne, mleko surowe i produkty mleczne, jaja, ryby pochodzące z regionu Morza Bałtyckiego, akwakultura. Rodzaj i liczba próbek do pobrania w danym roku jest określana na podstawie analizy wyników badań monitoringowych oraz bieżących informacji nt. źródeł potencjalnie mogących stanowić ryzyko dla zdrowia ludzi. 

kategoria: Wyniki badań kontrolnych żywności [15]
Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 2017 - Raport promieniotwórczość
ilość pobrań: 353
2021-01-29 09:22 787.14KB 2017 - Raport promieniotwórczość 787.14KB
pdf 2017 - Raport z badań kontrolnych zawartości promieniotwórczych izotopów cezu w żywności pochodzenia zwierzęcego
ilość pobrań: 940
2018-08-13 10:08 785.73KB 2017 - Raport z badań kontrolnych zawartości promieniotwórczych izotopów cezu w żywności pochodzenia zwierzęcego 785.73KB
xlsx 2017 - Wyniki badań pozostałości
ilość pobrań: 1478
2021-01-29 09:17 41.55KB 2017 - Wyniki badań pozostałości 41.55KB
pdf 2018 - Raport promieniotwórczość
ilość pobrań: 447
2021-01-29 09:22 609.06KB 2018 - Raport promieniotwórczość 609.06KB
pdf 2018 - Wyniki badań kontrolnych dioksyn, furanów, dl-PCB i ndl-PCB u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego
ilość pobrań: 653
2021-01-29 09:16 1.93MB 2018 - Wyniki badań kontrolnych dioksyn, furanów, dl-PCB i ndl-PCB u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego 1.93MB
xlsx 2018 - Wyniki monitoring pozostałości
ilość pobrań: 264
2021-01-29 09:17 45.34KB 2018 - Wyniki monitoring pozostałości 45.34KB
pdf 2019 - Raport promieniotwórczość
ilość pobrań: 335
2021-01-29 09:17 704.19KB 2019 - Raport promieniotwórczość 704.19KB
pdf 2019 - Wyniki badań kontrolnych dioksyn, furanów, dl-PCB i ndl-PCB u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego
ilość pobrań: 3591
2021-01-29 09:16 1.74MB 2019 - Wyniki badań kontrolnych dioksyn, furanów, dl-PCB i ndl-PCB u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego 1.74MB
pdf 2019 - Wyniki monitoring pozostałości
ilość pobrań: 1008
2021-01-29 09:17 416.16KB 2019 - Wyniki monitoring pozostałości 416.16KB
pdf 2020 - Raport promieniotwórczość
ilość pobrań: 271
2021-05-13 13:58 13.18MB 2020 - Raport promieniotwórczość 13.18MB
pdf 2020 - Wyniki badań kontrolnych dioksyn, furanów, (dl-PCB) i PCB (ndl-PCB) u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego
ilość pobrań: 917
2021-05-12 09:46 14.61MB 2020 - Wyniki badań kontrolnych dioksyn, furanów, (dl-PCB) i PCB (ndl-PCB) u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego 14.61MB
xls 2020 - Wyniki monitoring pozostałości
ilość pobrań: 445
2021-05-12 09:47 232KB 2020 - Wyniki monitoring pozostałości 232KB
pdf 2021 - Raport promieniotwórczość
ilość pobrań: 173
2022-05-24 15:47 1.37MB 2021 - Raport promieniotwórczość 1.37MB
pdf 2021 - Wyniki badań kontrolnych dioksyn, furanów, (dl-PCB) i PCB (ndl-PCB) u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego
ilość pobrań: 254
2022-05-24 15:40 15.1MB 2021 - Wyniki badań kontrolnych dioksyn, furanów, (dl-PCB) i PCB (ndl-PCB) u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego 15.1MB
xls 2021 - Wyniki monitoring pozostałości
ilość pobrań: 348
2022-05-24 15:46 166.5KB 2021 - Wyniki monitoring pozostałości 166.5KB
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska