Strona główna/Komunikaty/Wytyczne w sprawie zasad rejestracji hodowli psów, kotów i fretek

Wytyczne w sprawie zasad rejestracji hodowli psów, kotów i fretek

Komunikaty 2021-08-06

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zostały wydane dla powiatowych lekarzy weterynarii Wytyczne w sprawie zasad rejestracji hodowli psów, kotów i fretek w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającej uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt - AHL”).

Przedmiotowe zasady mają charakter tymczasowy oraz mają na celu umożliwienie i zharmonizowanie w Polsce rejestracji hodowli zwierząt towarzyszących przez powiatowych lekarzy weterynarii do czasu przyjęcia krajowych aktów prawnych wykonujących przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska