do góry
Strona główna/Komunikaty/Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Komunikaty 2017-07-13

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123) Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w roku 2016 zostały rozpatrzone 3 petycje w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

1. Petycja w sprawie zaprzestania uzgadniania warunków transportu koni do Japonii, petycja została rozpatrzona w terminie ustawowym, petycja rozpatrzona negatywnie;
2. Petycja sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do czynności urzędowych w województwie pomorskim, petycja została rozpatrzona w terminie ustawowym, petycja rozpatrzona negatywnie;
1. Petycja w sprawie lek. wet. Artura Różyckiego dotycząca działań podejmowanych w stosunku do niego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, petycja została rozpatrzona w terminie ustawowym, petycja rozpatrzona negatywnie.