Strona główna/Komunikaty/Wsparcie w ramach programu „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Wsparcie w ramach programu „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Komunikaty 2023-08-31

W terminie od 7 września do 6 października 2023 r. rolnicy będą mogli składać wnioski do ARiMR o
wsparcie w ramach działania I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Środki będzie można przeznaczyć m.in. na:

- wykonanie ogrodzenia;
- utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej;
- wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji;
- zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń;
- budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy;
- posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę;
- zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

O przyznanie pomocy będą mogli ubiegać się rolnicy - osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej. Muszą one m.in. prowadzić chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń (średniorocznie) lub hodowlę świń ras rodzimych, lub ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją i być wpisane do ewidencji producentów, a w przypadku osób fizycznych - mieć ukończone 18 lat.

Źródło:Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF - wnioski o dofinansowanie już od 7 września - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Szczegółowe informacje dotyczące warunków otrzymania pomocy znajdują się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-7-wrzesien---6-pazdziernik-2023-r

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska