do góry
Strona główna/Komunikaty/Uchwała Rady Sanitarno-Epizootycznej w sprawie bezpańskiego stada bydła utrzymywanego tymczasowo w miejscowości Ciecierzyce, gmina Deszczno, woj. lubuskie

Uchwała Rady Sanitarno-Epizootycznej w sprawie bezpańskiego stada bydła utrzymywanego tymczasowo w miejscowości Ciecierzyce, gmina Deszczno, woj. lubuskie

Komunikaty 2019-06-10

Główny Lekarz Weterynarii na polecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o utrzymaniu przy życiu stada bydła przebywającego na terenie gm. Deszczno. W związku z powyższą decyzją w stosunku do zwierząt zostaną podjęte działania wskazane w uchwale Rady Sanitarno-Epizootycznej z dnia 3 czerwca 2019 roku.

---

Warszawa, 03 czerwca 2019 r.

Rada Sanitarno-Epizootyczna po zapoznaniu się z informacjami medialnymi dotyczącymi stada bydła bezpańskiego liczącego 180 zwierząt różnej płci i wieku, utrzymywanego w gminie Deszczno, woj. lubuskie oraz uwzględniając podjętą w ostatnich dniach decyzję władz państwowych odnośnie pozostawienia przy życiu wszystkich zwierząt tworzących stado jednomyślnie rekomenduje Głównemu Lekarzowi Weterynarii podjęcie następujących działań administracyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego:

 1. Wszystkie zwierzęta w stadzie należy poddać oznakowaniu poprzez nadanie numeru kolczyka
 2. Należy niezwłocznie wykonać u wszystkich zwierząt urzędowe badania w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy zgodnie z przepisami ujętymi w krajowym prawodawstwie weterynaryjnym
 3. Do czasu oznakowania zwierząt oraz uzyskania wyników badań urzędowych w kierunku wyżej wymienionych jednostek chorobowych zwierzęta powinny pozostawać w miejscu aktualnego przebywania stada w ścisłej izolacji od innych zwierząt
 4. W przypadku ujemnych wyników badań urzędowych, o których mowa w pkt 2 można rozważyć możliwość przemieszczenia stada w całości do siedziby docelowej, wskazanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Docelowa siedziba stada winna zapewnić zwierzętom profesjonalną obsługę i żywienie zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla bydła oraz powinna być wyposażona w odpowiednie pomieszczenia, gwarantujące spełnienie podstawowych warunków dobrostanu zwierząt i ogrodzone okólniki umożliwiające okresowe, swobodne przebywanie zwierząt na zewnątrz budynków inwentarskich
 6. Utrzymywanie stada w siedzibie docelowej winno być prowadzone w warunkach wykluczających możliwość:
  • swobodnego przebywania zwierząt na terenie położonym na zewnątrz pomieszczeń inwentarskich oraz na terenach łąk i pastwisk położonych poza ogrodzeniem
  • przemieszczania stada w całości lub w części poza siedzibę docelową z wyjątkiem zwierząt przeznaczonych do uboju i utylizacji
  • rozmnażania się zwierząt drogą krycia naturalnego lub sztucznej inseminacji
  • wprowadzania do łańcucha żywnościowego produktów pochodzenia zwierzęcego oraz mięsa pozyskanego ze zwierząt tworzących stado
 7. Ewentualne uzupełniające (powtórzeniowe) badania diagnostyczne w kierunku chorób wymienionych w pkt 2 powinny być wykonywane w siedzibie docelowej stada
 8. Przewiduje się zakończenie podstawowych badań urzędowych stada bydła w terminie około 6 miesięcy