do góry
Strona główna/Komunikaty/Rzekomy pomór drobiu w Macedonii Północnej

Rzekomy pomór drobiu w Macedonii Północnej

Komunikaty 2020-05-09

W związku opublikowaniem rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2020/626, zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu odnoszącego się do Republiki Macedonii Północnej [dot. wystąpienia ogniska rzekomego pomoru drobiu na terenie tego kraju], aktualnie nie ma możliwości importu produktów drobiowych z Macedonii Północnej do Unii Europejskiej.