Strona główna/Komunikaty/Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Federację Rosyjską z uwagi na występowanie HPAI w Polsce

Rozszerzenie ograniczeń wprowadzonych przez Federację Rosyjską z uwagi na występowanie HPAI w Polsce

Komunikaty 2020-02-06

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, służba weterynaryjna Federacji Rosyjskiej, pismem z dnia 5 lutego 2020 r. wprowadziła od dnia 5 lutego 2020 r. tymczasowe ograniczenia wwozu z woj. dolnośląskiego następujących towarów:

- mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE;

- pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej);

- będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu.

Jednocześnie zgodnie z ww. pismem służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej, w przypadku wwozu ww. produktów z Polski do Rosji w świadectwie towarzyszącym przesyłce w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Tym samym strona rosyjska sprostowała informację, zgodnie z którą zakaz wwozu do Federacji Rosyjskiej ww. towarów [tj. mięsa drobiowego, gotowych produktów drobiowych, wszelkiego rodzaju produkcji drobiowej, zawierającej w swoim składzie produkty przetwórstwa drobiu, z wyjątkiem produktów poddanych obróbce, gwarantującej zniszczenie wirusa grypy ptaków, stosownie do przepisów Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE; pasz i dodatków paszowych, przeznaczonych dla drobiu (z wyjątkiem pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz syntezy chemicznej i mikrobiologicznej); będącego w użyciu sprzętu, przeznaczonego do hodowli, uboju oraz rozbioru drobiu] miał być rzekomo rozszerzony również na województwa, w których obecnie nie występuje grypa ptaków.

Natomiast stosownie do pisma służby weterynaryjnej Federacji Rosyjskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w przypadku wwozu do Federacji Rosyjskiej żywego drobiu i jaj wylęgowych z Polski w odpowiednich świadectwach weterynaryjnych w punkcie dotyczącym terytorium wolnego od grypy ptaków, należy zamieścić informację: spoza terenów województw: lubelskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego.

Dany zapis może zostać wprowadzony zarówno odręcznie, jak i w druku oraz musi zostać poświadczony podpisem i pieczęcią lekarza weterynarii, wydającego świadectwo zdrowia.

Jednocześnie przypominamy, że z uwagi na obowiązujące embargo polityczne eksport mięsa drobiowego do Rosji w chwili obecnej nie jest możliwy z całego terytorium Polski.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska