Strona główna/Komunikaty/Otwarcie rynku kanadyjskiego na przetworzoną karmę dla zwierząt towarzyszących oraz karmę dla ptaków ozdobnych

Otwarcie rynku kanadyjskiego na przetworzoną karmę dla zwierząt towarzyszących oraz karmę dla ptaków ozdobnych

Komunikaty 2016-11-24

Główny Lekarz Weterynarii informuje o możliwości eksportu przetworzonej karmy dla zwierząt towarzyszących oraz karmy dla ptaków ozdobnych na rynek Kanady.

W wyniku audytu przeprowadzonego w 2016 roku w wybranych krajach UE przez władzę Kanady właściwą ds. weterynaryjnych (CFIA), zezwolenie do eksportu karm zostało przyznane wszystkim państwom członkowskim UE.

Zakłady zainteresowane prowadzeniem eksportu na rynek kanadyjski muszą być zatwierdzone do produkcji przedmiotowego asortymentu przez władze weterynaryjne państwa eksportującego.

Zharmonizowany wzór świadectwa zdrowia jest dostępny w systemie TRACES oraz u powiatowego lekarza weterynarii.

do góry