Strona główna/Komunikaty/Opłata - wniosek w sprawie zatwierdzenia laboratorium

Opłata - wniosek w sprawie zatwierdzenia laboratorium

Komunikaty 2023-03-03

Zgodnie z pkt 30 załącznika 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, ustanowiona jest opłata za złożenie wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001672). Opłata wynosi 195,14 zł.

Opłatę należy wnieść na konto NBP O/O Warszawa 45 1010 1010 0056 6922 3100 0000. Dodatkowo należy dokonać opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej do UM Stołecznego Warszawy. Numer konta dostępny pod adresem: https://warszawa19115.pl/-/oplata-skarbowa.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska