Strona główna/Komunikaty/Ograniczenia w imporcie na rynek Republiki Białorusi z uwagi na występowanie HPAI

Ograniczenia w imporcie na rynek Republiki Białorusi z uwagi na występowanie HPAI

Komunikaty 2020-01-28

Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 24.01.2020 r. czasowych ograniczeń na wwóz do Republiki Białorusi z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego następujących towarów:

  • żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie;
  • mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
  • puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);
  • pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej).

Jednocześnie wszystkie, wprowadzone wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów (przesyłek) na terytorium Republiki Białorusi z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego Rzeczypospolitej Polskiej zostają odwołane.

Towary, podlegające kontroli weterynaryjnej (nadzorowi) objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego do 23.01.2020 r. włącznie, przyjmowane są w trybie zwykłym.

Jednocześnie przypominamy, że podobny zakaz w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków służba weterynaryjna Republiki Białorusi wprowadziła również dla województwa lubelskiego.

Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu z komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.

do góry