Strona główna/Komunikaty/Ograniczenia w eksporcie do Bośni i Hercegowiny w związku z HPAI

Ograniczenia w eksporcie do Bośni i Hercegowiny w związku z HPAI

Komunikaty 2023-03-17

Zgodnie z decyzją władz Bośni i Hercegowiny z dnia 15 marca 2023 r. aktualnie województwo łódzkie
i zachodniopomorskie objęte są zakazem eksportu na ten rynek, z powodu HPAI w Polsce,
następujących towarów:
1. żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych (w tym ptaków kiwi, emu, nandu i strusi), dzikich
ptaków łownych oraz innych ptaków hodowlanych i utrzymywanych w niewoli, w tym ptaków
przemieszczanych jako zwierzęta towarzyszące;
2. piskląt jednodniowych;
3. jaj wylęgowych i konsumpcyjnych;
4. zarodków drobiu, ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków łownych;
5. świeżego i mrożonego mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich
ptaków łownych;
6. produktów z mięsa drobiowego, mięsa ptaków bezgrzebieniowych oraz dzikich ptaków
łownych;
7. innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od ptaków przeznaczonych do
spożycia przez zwierzęta, do użytku przemysłowego lub rolniczego;
8. niespreparowanych trofeów myśliwskich pochodzących od ptaków oraz niespreparowanych
ptasich piór bądź części piór.
Zakaz nie dotyczy następujących towarów:
• hermetycznie zamkniętych, poddanych obróbce termicznej konserw drobiowych lub z dzikich
ptaków łownych, które podczas produkcji zostały poddane sterylizacji przynajmniej FO 3 lub większej;
• produktów jajecznych, które przed lub podczas produkcji zostały poddane obróbce cieplnej
za pomocą suszenia - produkcja jajek w proszku, pasteryzacja lub sterylizacja;
• produktów poddanych obróbce cieplnej, w których podczas tego procesu osiąga się
temperaturę co najmniej 70°C wewnątrz produktu;
• piór lub części piór, które zgodnie z posiadaną deklaracją zostały poddane obróbce parą
wodną lub inną metodą, która zapewnia, że czynniki chorobotwórcze nie mogą zostać przeniesione
na tę przesyłkę. 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska