Strona główna/Komunikaty/Kontrole graniczne na granicy wewnętrznej w UE

Kontrole graniczne na granicy wewnętrznej w UE

Komunikaty 2020-03-16

Z dniem 15 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji*, przywrócona została kontrola graniczna na granicy wewnętrznej UE. Wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu granicznym.

Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powyższe obostrzenia nie dotyczą osób, w tym cudzoziemców, wykonujących zawodowo transport towarowy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów. 

W związku z powyższym, przywóz oraz tranzyt towarów, w tym zwierząt, podlegających nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej nie jest na razie ograniczony.

Link do strony MSWiA: https://www.gov.pl/web/mswia/ograniczenia-w-ruchu-na-polskiej-granicy

 

*rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U z 2020 r. poz. 434 i 441)

 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska