Strona główna/Komunikaty/Komunikat w sprawie opublikowanego na portalu Onet artykułu pt. „Polskie mięso jest pełne antybiotyków. Zawiera ich coraz więcej”

Komunikat w sprawie opublikowanego na portalu Onet artykułu pt. „Polskie mięso jest pełne antybiotyków. Zawiera ich coraz więcej”

Komunikaty 2019-12-20

W dniu 17 grudnia 2019 roku na portalu Onet ukazał się artykuł pt. „Polskie mięso jest pełne antybiotyków. Zawiera ich coraz więcej”. Autor artykułu porusza temat stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w Polsce, wyraźnie wskazując czytelnikom, że mięso pochodzące z naszego kraju zawiera coraz więcej antybiotyków.

Główny Lekarz Weterynarii nie może pozostać obojętny na zawarte w ww. artykule stwierdzenia. Artykuł mocno zaniepokoił nie tylko pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii, ale również całą polską Inspekcję Weterynaryjną. Artykuł nie pozostał bez echa wśród przedsiębiorców sektora spożywczego oraz polskich hodowców zwierząt gospodarskich.

Autor artykułu sugerując, że polska żywność zawiera pozostałości antybiotyków, nie podaje żadnych dowodów, wyników badań laboratoryjnych czy realizowanych w Polsce planów monitoringowych. Swoją opinię wyraża jedynie w oparciu o opublikowany w październiku br. przez ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Agents Consumption) raport dotyczący sprzedaży przeciwbakteryjnych produktów leczniczych weterynaryjnych w państwach UE. W opinii autora artykułu wnioski zawarte w przedmiotowym raporcie są fatalne dla Polski, ponieważ w 2017 roku wykorzystano w Polsce cztery razy więcej antybiotyków niż w Danii, trzy razy więcej niż w Holandii i dwa razy więcej niż w Niemczech.

Autor artykułu podważa w ten sposób zaufanie konsumentów do polskiej żywności. Tymczasem polska żywność pochodzenia zwierzęcego podlega stałemu nadzorowi, wielu procedurom kontrolnym i badawczym, co sprawia, że jest bezpieczna.

Publikacja artykułu o takiej treści może mieć negatywny wpływ na pomyślnie rozwijający się eksport polskiej żywności. Niewątpliwie tego typu informacje nie pozostaną również niezauważone przez nie zawsze życzliwe Polsce lobby żywnościowe w innych państwach.

Mając na względzie powyższe w dniu 20 grudnia 2019 roku Główny Lekarz Weterynarii skierował do redaktora naczelnego portalu Onet pismo, wraz z którym przekazano opracowanie dotyczące stanu nadzoru nad polską żywnością, podejmowanych działań oraz wyników prowadzonych w Polsce badań laboratoryjnych.

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska