Strona główna/Komunikaty/Komunikat nr 87

Komunikat nr 87

Komunikaty 2016-12-21

W dniach 22 listopada – 19 grudnia 2016r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 376 kontroli w rzeźniach, 726 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 40 w chłodniach składowych, 291 w punktach skupu zwierząt, 241 u pośredników w handlu zwierzętami, 516 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 1047 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 3 237 kontroli.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 22 listopada – 19 grudnia 2016r. kontroli ujawniono 32 prowadzone nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: rozbioru, produkcji, składowania, transportu i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz skupu zwierząt. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 22 listopada – 19 grudnia 2016r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 14 kar pieniężnych na łączną sumę 3 000 zł (nałożenie 9 kolejnych jest w toku), 10 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie 2 kolejnych jest w toku), 1 sprawę zgłoszono do urzędu skarbowego (zgłoszenie 2 kolejnych jest w toku).

W związku z powyższym w okresie 22 listopada – 19 grudnia 2016r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 38 kar pieniężnych na łączną sumę
    105 500 zł, nałożenie 23 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 51 mandatów na łączną kwotę  12 150 zł;
  • 11 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie 2 kolejnych jest w toku);
  • wydano 2 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 6 kolejnych jest w toku;
  • w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii uchylono wyznaczenie;
  • 1 sprawę zgłoszono do urzędu skarbowego (przekazanie 2 kolejnych jest w toku).
do góry