do góry
Strona główna/Komunikaty/Komunikat nr 68

Komunikat nr 68

Komunikaty 2015-07-09

W dniach 2 czerwca – 6 lipca 2015r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 423 kontrole w rzeźniach, 752 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 29 w chłodniach składowych, 305 w punktach skupu zwierząt, 162 u pośredników w handlu zwierzętami, 510 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 1026 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 3207 kontroli.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 2 czerwca – 6 lipca 2015r. kontroli ujawniono 25 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: skupu zwierząt, pośrednictwa w obrocie zwierzętami, transportu zwierząt, rozbioru, produkcji, składowania, transportu i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 2 czerwca – 6 lipca 2015r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 12 kar pieniężnych na łączną sumę 11 300 zł, nałożenie 6 kolejnych jest w toku, 10 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnej jest w toku), 2 sprawy przekazano do urzędu skarbowego (przekazanie kolejnej jest w toku).

W związku z powyższym w okresie 2 czerwca – 6 lipca 2015r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 34 kary pieniężne na łączną sumę 91 200 zł, nałożenie 19 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 57 mandatów na łączną kwotę 13 550 zł;
  • 12 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnej jest w toku;
  • wydano 4 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 8 kolejnych jest w toku;
  • 2 sprawy przekazano do urzędów skarbowych, przekazanie kolejnej jest w toku;
  • w stosunku do 2 urzędowych lekarzy weterynarii uchylono wyznaczenie.