do góry
Strona główna/Komunikaty/Komunikat nr 66

Komunikat nr 66

Komunikaty 2015-05-26

W dniach 7 kwietnia – 4 maja 2015r. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 327 kontroli
w rzeźniach, 600 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 31 w chłodniach składowych, 248 w punktach skupu zwierząt, 154 u pośredników w handlu zwierzętami, 370 środków transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 942 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 2672 kontrole.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 7 kwietnia – 4 maja 2015r. kontroli ujawniono 16 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji, przepakowywania i pośrednictwa w obrocie środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego. W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, w okresie 7 kwietnia – 4 maja 2015r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 13 kar pieniężnych na łączną sumę 4 250 zł, 2 sprawy przekazano do organów ścigania, 4 sprawy przekazano do urzędów skarbowych.

W związku z powyższym w okresie 7 kwietnia – 4 maja 2015r. łącznie:

  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 39 kar pieniężnych na łączną sumę
    84 750 zł, nałożenie 16 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 49 mandatów na łączną kwotę 14 900 zł;
  • 5 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie 2 kolejnych jest w toku;
  • wydano 2 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 3 kolejnych jest w toku;
  • 4 sprawy przekazano do urzędów skarbowych;
  • w stosunku do 3 urzędowych lekarzy weterynarii uchylono wyznaczenie;

3 sprawy przekazano do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii.