Strona główna/Komunikaty/Komunikat nr 3 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie obecności niedozwolonej substancji - fipronil w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm

Komunikat nr 3 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie obecności niedozwolonej substancji - fipronil w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm

Komunikaty 2017-09-15

W uzupełnieniu komunikatów GLW z dnia 06/09/2017 r. oraz z dnia 13/09/2017 r., informuję, iż wyniki badań próbek urzędowych pobranych przez Inspekcję Weterynaryjną wskazały obecność fipronilu w jajach konsumpcyjnych pozyskanych z poniżej wylistowanych ferm kur niosek towarowych:

14371323 K1

14371323 K2

14371323 K3

16071303 K4

16071303 K6

16071303 K7

W trybie natychmiastowym zablokowano możliwość wprowadzania jaj konsumpcyjnych z tych ferm/kurników do obrotu oraz sporządzane są listy dystrybucji jaj, celem objęcia ich procedurą wycofania z rynku i zniszczenia.

Poniżej lista polskich ferm/kurników kur niosek towarowych, dla których urzędowe wyniki badań są zgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).

02051307 K51 - wyniki zgodne

02051307 K52 - wyniki zgodne

02051307 K53 - wyniki zgodne

02051307 K54 - wyniki zgodne

02051307 K55 - wyniki zgodne

02051307 K56 - wyniki zgodne

02051307 K57 - wyniki zgodne

02051307 K58 - wyniki zgodne

30291365 K1 - wyniki zgodne

30291365 K2 - wyniki zgodne

30221321 A1 - wyniki zgodne

30221321 A2 - wyniki zgodne

30221321 A3 - wyniki zgodne

30221321 A4 - wyniki zgodne

30221321 A5 - wyniki zgodne

30221321 A6 - wyniki zgodne

30101312 K4 - wyniki zgodne

30101312 K5 - wyniki zgodne

30101312 K13 - wyniki zgodne

30101312 K17 - wyniki zgodne

30221310 B3 - wyniki zgodne

30221310 B4 - wyniki zgodne

30221310 B5 - wyniki zgodne

30221303 B1 - wyniki zgodne

30221303 B2 - wyniki zgodne

30221304 A7 - wyniki zgodne

30221304 B13 - wyniki zgodne

30221304 B14 - wyniki zgodne

30221304 B15 - wyniki zgodne

30221304 B16 - wyniki zgodne

30221322 B12 - wyniki zgodne

30221324 B8 - wyniki zgodne

30221316 B7 - wyniki zgodne

30221320 B9 - wyniki zgodne

30221323 B11 - wyniki zgodne

30221310 B6 - wyniki zgodne

30221302 K11 - wyniki zgodne

30291364 K1 - wyniki zgodne

30291364 K2 - wyniki zgodne

30291364 K3 - wyniki zgodne

30291364 K4 - wyniki zgodne

30241309 K1 - wyniki zgodne

30241309 K2 - wyniki zgodne

30241309 K3 - wyniki zgodne

30241309 K4 - wyniki zgodne

30241309 K5 - wyniki zgodne

30241309 K7 - wyniki zgodne

30241309 K8 - wyniki zgodne

14131317 KG - wyniki zgodne

14131317 KP - wyniki zgodne

14371323 K5 - wyniki zgodne

14371323 K6 - wyniki zgodne

16071303 K9 - wyniki zgodne

16071303 K15 - wyniki zgodne

16071303 K16 - wyniki zgodne

30051328 K2 - wyniki zgodne

30051328 K3 - wyniki zgodne

30051328 K4 - wyniki zgodne

30051328 K5 - wyniki zgodne

30051328 K8 - wyniki zgodne

30051328 K9 - wyniki zgodne

30051328 K10 - wyniki zgodne

30031309 K1 - wyniki zgodne

30031309 K2 - wyniki zgodne

30031309 K4 - wyniki zgodne

30031309 K5 - wyniki zgodne

do góry