Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu w Polsce trzeciego ogniska SARS-CoV-2 u norek

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu w Polsce trzeciego ogniska SARS-CoV-2 u norek

Komunikaty 2021-11-30

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu trzeciego ogniska SARS-CoV-2 u norek w Polsce, stwierdzonego na podstawie wyników badań laboratoryjnych PIWet-PIB w Puławach z dnia 26 listopada br.


Ognisko SARS-CoV-2 stwierdzono w gospodarstwie liczącym ok. 25 tyś. norek, zlokalizowanym w powiecie nakielskim, województwo kujawsko-pomorskie.
Próbki do badań w ww. gospodarstwach pobrano w dniu 22 listopada br. w związku z realizacją badań kontrolnych zwierząt prowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. 2021, poz.581).


Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w ww. gospodarstwach pobrano próbki od 20 norek. W przypadku 1 zwierzęcia uzyskano wyniki dodatnie.


O wynikach badań powiadomiono Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwe organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Sanitarnej.
W gospodarstwie, w którym stwierdzono zakażenie, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia SARS-CoV-2 u norek, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania SARS-CoV-2 u norek (Dz. U. 2020, poz. 2302 oraz Dz.U. 2021, poz.1452).

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska