Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu w Polsce drugiego ogniska SARS-CoV-2 u norek

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu w Polsce drugiego ogniska SARS-CoV-2 u norek

Komunikaty 2021-06-23

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu drugiego ogniska SARS-CoV-2 u norek w Polsce, stwierdzonego na podstawie wyników badań laboratoryjnych PIWet-PIB w Puławach z dnia 21 czerwca br.

Ognisko SARS-CoV-2 stwierdzono w 2 gospodarstwach liczących łącznie 8000 samic oraz 29000 młodych norek, zlokalizowanych pod tym samym adresem
w powiecie Biała Podlaska, województwo lubelskie.

Próbki do badań w ww. gospodarstwach pobrano w dniu 16 czerwca br.
w związku z realizacją badań kontrolnych zwierząt prowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. 2021, poz.581).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w ww. gospodarstwach pobrano próbki od 20 norek (łącznie 40 wymazów). W przypadku 3 zwierząt uzyskano wyniki dodatnie.

O wynikach badań powiadomiono Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwe organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Sanitarnej. 

W gospodarstwie, w którym stwierdzono zakażenie, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia SARS-CoV-2 u norek, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania SARS-CoV-2 u norek (Dz. U. 2020, poz. 2302).

norka

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska