Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w województwie lubuskim

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w województwie lubuskim

Komunikaty 2019-11-21

W dniu 20 listopada 2019 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2019/1931 z dnia 19 listopada 2019 r., zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym  Instytucie Badawczym w Puławach, w dniu
20 listopada 2019 r. uzyskano dodatnie wyniki badań w próbach pobranych w dniu 19 listopada br. od 2 padłych dzików na obszarze objętym ograniczeniami, ustanowionym zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) nr 2019/1931 z dnia
19 listopada 2019 r.

do góry