Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o publikacji decyzji zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o publikacji decyzji zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE

Komunikaty 2020-03-27

Główny Lekarz Weterynarii informuje o publikacji w dniu 27 marca 2020 r. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/451 z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Ww. decyzja zmienia zasięg obszarów (obszaru zagrożenia, obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru ochronnego) wymienionych w załączniku do przedmiotowej decyzji.

Decyzja dostępna jest na stronie internetowej UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0451&from=PL  

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska