Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o publikacji decyzji zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o publikacji decyzji zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE

Komunikaty 2019-07-22

Główny Lekarz Weterynarii informuje o publikacji w dniu 22 lipca 2019 r. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1247 z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Ww. decyzja zmienia zasięg obszaru ochronnego, obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru zagrożenia w związku z występowaniem ASF u świń.

Decyzja dostępna jest na stronie internetowej UE:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1247&from=PL

do góry