Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o publikacji decyzji zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o publikacji decyzji zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE

Komunikaty 2019-07-01

Główny Lekarz Weterynarii informuje o publikacji w dniu 28 czerwca 2019 r. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1110 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Ww. decyzja zmienia zasięg obszaru ochronnego oraz obszaru objętego ograniczeniami w związku z występowaniem ASF u dzików.

Decyzja dostępna jest na stronie internetowej UE:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1110&qid=1561990827989&from=PL

 

do góry