do góry
Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o publikacji decyzji zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE oraz stwierdzeniu przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika w województwie dolnośląskim.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o publikacji decyzji zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE oraz stwierdzeniu przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika w województwie dolnośląskim.

Komunikaty 2019-11-27

W dniu 26 listopada 2019 r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2019/1952 z dnia 25 listopada 2019 r., zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

W związku z wystąpieniem kolejnych przypadków ASF u dzików na terenie województwa lubuskiego, powiększony został zasięg obszaru objętego ograniczeniami („strefa czerwona”) oraz obszaru ochronnego („strefa żółta”) w obrębie województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Ponadto, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, Komisja Europejska zdecydowała o zniesieniu restrykcji na terenie niektórych gmin w obrębie powiatów: płockiego i płońskiego, w województwie mazowieckim, położonych w obszarze zagrożenia w związku z występowaniem ASF. Na mocy przyjętej decyzji, status obszarów objętych ograniczeniami zostanie przywrócony dla niżej wymienionych gmin:

- w powiecie płockim - Wyszogród i Mała Wieś,

- w powiecie płońskim - Naruszewo i Czerwińsk nad Wisłą.

Decyzja dostępna jest na stronie internetowej UE:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1952&from=PL

 

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż w dniu 26 listopada 2019 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, uzyskano dodatni wynik badania w kierunku ASF, w próbce pobranej w dniu 22 listopada br. od dzika padłego na terenie przeszukiwań prowadzonych w województwie dolnośląskim, w miejscowości Kotla, w gminie Kotla, w powiecie głogowskim.

W związku z tym podjęte zostały wszystkie czynności przewidziane prawem dla stwierdzenia takiego przypadku.