Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o publikacji decyzji w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o publikacji decyzji w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

Komunikaty 2020-01-22

Główny Lekarz Weterynarii informuje o publikacji decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/47 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich. W ww. decyzji określone zostały na poziomie unijnym obszary zapowietrzone i  zagrożone ustanowione przez państwa członkowskie wymienione w załączniku do przedmiotowej decyzji, w następstwie wystąpienia ogniska lub ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu lub ptaków żyjących w niewoli.

Decyzja dostępna jest na stronie internetowej UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0047&qid=1579858042982&from=PL

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska