Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie obecności niedozwolonej substancji - fipronil w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie obecności niedozwolonej substancji - fipronil w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm

Komunikaty 2017-09-28

W uzupełnieniu komunikatów GLW z dnia 06/09/2017 r., z dnia 13/09/2017 r., oraz z dnia 15/09/2017 r., informuję, iż wyniki badań próbek urzędowych pobranych przez Inspekcję Weterynaryjną wskazały obecność fipronilu w jajach konsumpcyjnych pozyskanych z poniżej wylistowanych ferm kur niosek towarowych:
14371323 K1
14371323 K2
14371323 K3
16071303 K4
16071303 K6
16071303 K7
30151301 K2
30151301 K3
30151301 K4
30151301 K5
W trybie natychmiastowym zablokowano możliwość wprowadzania jaj konsumpcyjnych z tych ferm/kurników do obrotu oraz sporządzane są listy dystrybucji jaj, celem objęcia ich procedurą wycofania z rynku i zniszczenia.
Poniżej lista polskich ferm/kurników kur niosek towarowych, dla których urzędowe wyniki badań są zgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności
i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).
02051307 K51 - wyniki zgodne
02051307 K52 - wyniki zgodne
02051307 K53 - wyniki zgodne
02051307 K54 - wyniki zgodne
02051307 K55 - wyniki zgodne
02051307 K56 - wyniki zgodne
02051307 K57 - wyniki zgodne
02051307 K58 - wyniki zgodne
30291365 K1 - wyniki zgodne
30291365 K2 - wyniki zgodne
30221321 A1 - wyniki zgodne
30221321 A2 - wyniki zgodne
30221321 A3 - wyniki zgodne
30221321 A4 - wyniki zgodne
30221321 A5 - wyniki zgodne
30221321 A6 - wyniki zgodne
30101312 K4 - wyniki zgodne
30101312 K5 - wyniki zgodne
30101312 K13 - wyniki zgodne
30101312 K17 - wyniki zgodne
30221310 B3 - wyniki zgodne
30221310 B4 - wyniki zgodne
30221310 B5 - wyniki zgodne
30221303 B1 - wyniki zgodne
30221303 B2 - wyniki zgodne
30221304 A7 - wyniki zgodne
30221304 B13 - wyniki zgodne
30221304 B14 - wyniki zgodne
30221304 B15 - wyniki zgodne
30221304 B16 - wyniki zgodne
30221322 B12 - wyniki zgodne
30221324 B8 - wyniki zgodne
30221316 B7 - wyniki zgodne
30221320 B9 - wyniki zgodne
30221323 B11 - wyniki zgodne
30221310 B6 - wyniki zgodne
30221302 K11 - wyniki zgodne
30291364 K1 - wyniki zgodne
30291364 K2 - wyniki zgodne
30291364 K3 - wyniki zgodne
30291364 K4 - wyniki zgodne
30241309 K1 - wyniki zgodne
30241309 K2 - wyniki zgodne
30241309 K3 - wyniki zgodne
30241309 K4 - wyniki zgodne
30241309 K5 - wyniki zgodne
30241309 K7 - wyniki zgodne
30241309 K8 - wyniki zgodne
14131317 KG - wyniki zgodne
14131317 KP - wyniki zgodne
14371323 K5 - wyniki zgodne
14371323 K6 - wyniki zgodne
16071303 K9 - wyniki zgodne
16071303 K15 - wyniki zgodne
16071303 K16 - wyniki zgodne
30051328 K2 - wyniki zgodne
30051328 K3 - wyniki zgodne
30051328 K4 - wyniki zgodne
30051328 K5 - wyniki zgodne
30051328 K8 - wyniki zgodne
30051328 K9 - wyniki zgodne
30051328 K10 - wyniki zgodne
30031309 K1 - wyniki zgodne
30031309 K2 - wyniki zgodne
30031309 K4 - wyniki zgodne
30031309 K5 - wyniki zgodne
28031301 K1- wyniki zgodne
28031301 K2 - wyniki zgodne
28031301 K3 - wyniki zgodne
28031301 K4 - wyniki zgodne
28031301 K5 - wyniki zgodne
28031301 K6 - wyniki zgodne
28031301 K7 - wyniki zgodne
28031301 K8 - wyniki zgodne
28031301 K9 - wyniki zgodne
14371311 - wyniki zgodne
14371325 - wyniki zgodne

do góry