Strona główna/Komunikaty/Nowelizacja rozporządzenia MRiRW w sprawie wprowadzenia programu bioasekuracji

Nowelizacja rozporządzenia MRiRW w sprawie wprowadzenia programu bioasekuracji

Aktualności 2017-09-11

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 4 września 2017r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz.U. z 2015 r. poz. 517 ze zm.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na obszarze wskazanym w tym rozporządzeniu zostali zobowiązani do dostosowania swoich gospodarstw do określonych wymagań dotyczących bioasekuracji.

Uregulowania zawarte w rozporządzeniu przed jego nowelizacją, która weszła w życie w dniu 4 września 2017r., przewidywały, że termin na złożenie przez posiadacza zwierząt wniosku o przyznanie  rekompensaty ze środków budżetu państwa za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt upływa 15 września 2017 r.

Z uwagi na liczbę oświadczeń posiadaczy zwierząt, o których mowa w art. 57e ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 poz. 1539 z późn. zm.), termin na złożenie przez posiadaczy zwierząt wniosku o przyznanie rekompensaty, został wydłużony do dnia 31 października 2017 r.

do góry