Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii nr 4 w sprawie obecności niedozwolonej substancji - fipronil w jajach i mięsie drobiowym pochodzącym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii nr 4 w sprawie obecności niedozwolonej substancji - fipronil w jajach i mięsie drobiowym pochodzącym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Komunikaty 2017-08-30

W uzupełnieniu komunikatów GLW z dnia 21/08/2017 r., 24/08/2017 r. oraz z dnia 28/08/2017, informuję, iż na dzień dzisiejszy, urzędowe wyniki badań próbek pobranych na polskich fermach kur niosek towarowych są zgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).

 

Próby urzędowe pobrano na fermach posługujących się identyfikacyjnymi numerami weterynaryjnymi (tymi numerami znakowane są jaja konsumpcyjne):

 

02051307 K51 - wyniki zgodne

02051307 K52 - wyniki zgodne

02051307 K53 - wyniki zgodne

02051307 K54 - wyniki zgodne

02051307 K55 - wyniki zgodne

02051307 K56 - wyniki zgodne

02051307 K57 - wyniki zgodne

02051307 K58 - wyniki zgodne

30291365 K1 - wyniki zgodne

30291365 K2 - wyniki zgodne

30221321 A1 - wyniki zgodne

30221321 A2 - wyniki zgodne

30221321 A3 - wyniki zgodne

30221321 A4 - wyniki zgodne

30221321 A5 - wyniki zgodne

30221321 A6 - wyniki zgodne

30221303 B1 - wyniki zgodne

30221303 B2 - wyniki zgodne

30221304 A7 - wyniki zgodne

30221304 B14 - wyniki zgodne

30221304 B15 - wyniki zgodne

30221304 B16 - wyniki zgodne

30221304 B17 - wyniki zgodne

30221322 B12 - wyniki zgodne

30221324 B8 - wyniki zgodne

do góry