Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 2 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 2021/340 i 2021/341.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 2 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 2021/340 i 2021/341.

Komunikaty 2021-11-03

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 2 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) u drobiu nr 340 i 341 w 2021 r. podtypu H5N1 na podstawie wyników badań laboratoryjnych
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Ognisko HPAI nr 2021/340 zostało stwierdzone 2 listopada 2021 r. w godzinach
popołudniowych w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 80 812 indyków rzeźnych.
Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Strusy w gminie Paprotnia, powiat siedlecki, woj.
mazowieckie. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 1 listopada 2021 r.
Ognisko HPAI nr 2021/341 zostało stwierdzone 3 listopada 2021 r. w
gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 61 469 indyków rzeźnych. Gospodarstwo
zlokalizowane jest w miejscowości Strusy w gminie Paprotnia, powiat siedlecki, woj. mazowieckie.
Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 2 listopada 2021 r.
W gospodarstwach, w którym stwierdzono ogniska, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie
środki zwalczania choroby, zgodnie z procedurami oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE)
2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację zwierząt, przeprowadzenie oczyszczania i dezynfekcji w
ognisku choroby, wyznaczenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

ges

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska