Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia trzech ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia trzech ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Komunikaty 2024-02-22

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu trzech ognisk nr 17-19 w 2024 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u drobiu, na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet - PIB) w Puławach.

Ognisko HPAI nr 17 zostało stwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 20 lutego br. w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 25 520 kaczek rzeźnych w miejscowości Ławice, gmina Iława, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.  Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane na podstawie prowadzonego dochodzenia epizootycznego - fermę uznano za gospodarstwo kontaktowe do poprzednich ognisk HPAI stwierdzonych w powiecie iławskim.

Ognisko HPAI nr 18 zostało stwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 20 lutego br. w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 25 040 kaczek rzeźnych w miejscowości Ławice, gmina Iława, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane na podstawie prowadzonego dochodzenia epizootycznego - fermę uznano za gospodarstwo kontaktowe do poprzednich ognisk HPAI stwierdzonych w powiecie iławskim.

Ognisko HPAI nr 19 zostało stwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 20 lutego br. w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 16 697 indyków rzeźnych w miejscowości Gromoty, gmina Iława, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane w ramach podejrzenia na podstawie zgłoszenia zwiększonej śmiertelności w stadzie.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2024 r. stwierdzono 19 ognisk HPAI u drobiu, 2 ogniska HPAI u ptaków utrzymywanych w niewoli oraz 8 ognisk HPAI u ptaków dzikich.

Informacje o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków w Polsce i innych państwach członkowskich UE publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai

 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska