Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w woj. lubelskim

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w woj. lubelskim

Komunikaty 2024-01-17

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ogniska nr 4 w 2024 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u drobiu, na podstawie wyników badań laboratoryjnych z dnia 15 stycznia 2024 r. otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet - PIB) w Puławach.

Ognisko HPAI zostało stwierdzone w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 11 949 kaczek rzeźnych zlokalizowanym w miejscowości Nowy Uścimów, gmina Uścimów, powiat lubartowski, woj. lubelskie.  

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2024 stwierdzono 4 ogniska HPAI u drobiu oraz 3 ogniska HPAI u ptaków dzikich.

Informacje o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków w Polsce i innych państwach członkowskich UE publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai

 

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska