Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu oraz dwóch ognisk u ptaków utrzymywanych w niewoli

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu oraz dwóch ognisk u ptaków utrzymywanych w niewoli

Komunikaty 2024-02-16

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ogniska nr 14 w 2024 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u drobiu oraz ognisk nr 1-2 u ptaków utrzymywanych w niewoli na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet - PIB) w Puławach.

Ognisko HPAI u drobiu nr 14 zostało stwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 14 lutego br. w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 41 531 indyków rzeźnych w miejscowości Ławice, gmina Iława, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.

Dwa ogniska HPAI u ptaków utrzymywanych w niewoli stwierdzono odpowiednio:

- nr 1/c na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 13 lutego br. w miejscowości Krzeszyce, gmina Krzeszyce, powiat sulęciński, woj. lubuskie, w gospodarstwie niekomercyjnym utrzymującym 80 kur przeznaczonych na użytek własny;

- nr 2/c zostało stwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 14 lutego br. w miejscowości Kopanie, gmina Skarbimierz, powiat brzeski, woj. opolskie, w gospodarstwie niekomercyjnym utrzymującym 23 szt. drobiu (kury i gęsi) przeznaczonych na użytek własny.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2024 r. stwierdzono 14 ognisk HPAI u drobiu, 2 ogniska HPAI u ptaków utrzymywanych w niewoli oraz 8 ognisk HPAI u ptaków dzikich.

Informacje o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków w Polsce i innych państwach członkowskich UE publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska