Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 58-61 przypadku wścieklizny u zwierząt w 2021 r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 58-61 przypadku wścieklizny u zwierząt w 2021 r.

Komunikaty 2021-10-03

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu czterech przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w dniu 23 września br. Są to na terytorium Polski przypadki nr 58 - 61 w 2021 r.

Przypadek wścieklizny nr 2021/58 stwierdzono w miejscowości Józefów, gmina  Józefów, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u lisa poddanego eutanazji.

Przypadek wścieklizny nr 2021/59 stwierdzono na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Karczew, gmina Karczew, powiat otwocki, woj. mazowieckie, u lisa poddanego eutanazji.

Przypadek wścieklizny nr 2021/60 stwierdzono w miejscowości Stanisławów, gmina Policzna, powiat zwoleński, woj. mazowieckie, u padłego lisa.

Przypadek wścieklizny nr 2021/61 stwierdzono w miejscowości Józefów, gmina Józefów, powiat owocki, woj. mazowieckie, u lisa poddanego eutanazji.

Zestawienie dotyczące stwierdzonych przypadków wścieklizny w Polsce w 2021 r. (stan na 30.09.2021 r.) znajduje się w poniższej tabeli.

Województwo

Powiat

Liczba przypadków

Gatunki

podkarpackie

lubaczowski

1

lis

przemyski

1

żbik

mazowieckie

garwoliński

12

lisy (11) i jenot (1)

kozienicki

1

pies

miński

2

lisy

otwocki

31

lisy (30) i sarna (1)

radomski i m. Radom

7

lisy (6) i kot (1)

m. st. Warszawa

3

lisy

wołomiński

1

lis

zwoleński

2

lisy

SUMA

 

61

 

 

Zostały wdrożone środki przewidziane w przypadku wystąpienia wścieklizny, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze liczne przypadki wystąpienia choroby, w tym u zwierząt domowych, Główny Lekarz Weterynarii zachęca do szczepienia przeciwko wściekliźnie również kotów.

lis

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska