Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 3 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 3 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Komunikaty 2024-01-31

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 3 ognisk (nr 5-7 w 2024 r.) wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u drobiu, na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 28 i 29 stycznia 2024 r. otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet - PIB) w Puławach.

Ognisko HPAI nr 5 zostało stwierdzone 28 stycznia br. w miejscowości Józefów, gmina Wróblew, powiat sieradzki, woj. łódzkie, w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 49 796 indyków rzeźnych.  

Ognisko HPAI nr 6 zostało stwierdzone 29 stycznia br. w miejscowości Głębokie, gmina Uścimów, powiat lubartowski, woj. lubelskie, w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 30 654 brojlerów kurzych.

Ognisko HPAI nr 7 zostało stwierdzone 29 stycznia br. w miejscowości Piaskowo, gmina Szamotuły, powiat szamotulski, woj. wielkopolskie, w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 10 860 brojlerów kurzych.  

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2024 r. stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu oraz 6 ognisk HPAI u ptaków dzikich.

Informacje o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków w Polsce i innych państwach członkowskich UE publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska