Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 3 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 3 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu.

Komunikaty 2024-02-09

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk nr 8-10 w 2024 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u drobiu, na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet - PIB) w Puławach.

Ognisko HPAI nr 8 zostało stwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 4 lutego br. w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 11 848 sztuk drobiu różnych gatunków (3 908 kaczek hodowlanych, 7 915 kaczek rzeźnych, 25 kur ogólnoużytkowych) w miejscowości Wróblew, gmina Wróblew, powiat sieradzki, woj. łódzkie.

Ognisko HPAI nr 9 zostało stwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 5 lutego br. w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 14 374 indyków rzeźnych w miejscowości Płonica, gmina Deszczno, powiat gorzowski, woj. lubuskie.

Ognisko HPAI nr 10 zostało stwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 6 lutego br. w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 13 928 indyków rzeźnych w miejscowości Daleszynek, gmina Kwilcz, powiat międzychodzki, woj. wielkopolskie.

Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów prawa krajowego oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia 2024 r. stwierdzono 10 ognisk HPAI u drobiu oraz 7 ognisk HPAI u ptaków dzikich.

Informacje o bieżącej sytuacji epizootycznej w zakresie grypy ptaków w Polsce i innych państwach członkowskich UE publikowane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai

 

do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska