Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 14-16 przypadku wścieklizny u zwierząt dzikich w 2021 r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 14-16 przypadku wścieklizny u zwierząt dzikich w 2021 r.

Komunikaty 2021-04-28

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu trzech przypadków wścieklizny u lisów, stwierdzonych na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet-PIB w Puławach w dniu 22 kwietnia br. Są to przypadki nr 14-16 w 2021 r. w Polsce.

Przypadek wścieklizny nr 2021/14 stwierdzono u padłego lisa w miejscowości Wola Starogrodzka, w gminie Parysów, powiat garwoliński, woj. mazowieckie.

Przypadek wścieklizny nr 2021/15 stwierdzono u padłego lisa w miejscowości Rudnik, w gminie Osieck, powiat otwocki, woj. mazowieckie.

Przypadek wścieklizny nr 2021/16 stwierdzono u padłego lisa w miejscowości Gadka, w gminie Kołbiel, powiat otwocki, woj. mazowieckie.

Wcześniej, w bieżącym roku wściekliznę wykryto u 11 lisów z woj. mazowieckiego (powiat otwocki, powiat miński oraz powiat garwoliński), 1 lisa z woj. podkarpackiego (powiat lubaczowski) i u 1 żbika z woj. podkarpackiego (powiat przemyski).

Zostały wdrożone środki przewidziane w przypadku wystąpienia wścieklizny, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny. Wokół miejsc znalezienia padłych zwierząt zostały wyznaczone obszary zagrożone chorobą.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Jednocześnie, mając na uwadze ostatnie przypadki wystąpienia choroby, Główny Lekarz Weterynarii zachęca do szczepienia przeciwko wściekliźnie również kotów.

Grafika: Pixabay/Alexas_Fotos

do góry