Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący regionalizacji ustanowionej w związku z ASF na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący regionalizacji ustanowionej w związku z ASF na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605.

Komunikaty 2021-04-27

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wejściu w życie nowych przepisów w ramach Prawa o Zdrowiu Zwierząt, w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. decyzja wykonawcza Komisji nr 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich utraciła moc i została zastąpiona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (RWK)  2021/605 ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

W załączniku I do ww. rozporządzenia określone zostały obszary objęte ograniczeniami I, II i III, które odpowiadają dotychczasowym:

  • Obszar objęty ograniczeniami I stanowi dotychczasowy obszar ochronny,
  • Obszar objęty ograniczeniami II stanowi dotychczasowy obszar objęty ograniczeniami,
  • Obszar objęty ograniczeniami III stanowi dotychczasowy obszar zagrożenia.

Ponadto, w dn. 27 kwietnia br. opublikowane zostało rozporządzenia wykonawcze zmieniające zasięg regionalizacji, określony w załączniku I do ww. rozporządzenia.  

W ramach uzgodnień z Komisją Europejską wynegocjowano, że niektóre obszary wymienione dotychczas w cz. III załącznika do decyzji 2014/709/UE zostaną przeniesione do obszaru objętego ograniczeniami II. Przeniesienie obszarów dotyczy gmin  w powiecie ostródzkim i oleckim.

Wynegocjowano także zmniejszenie zasięgu obszaru objętego ograniczeniami II w woj. mazowieckim, podlaskim oraz wielkopolskim, poprzez przeniesienie tych obszarów do obszaru objętego ograniczeniami I.

Jednocześnie, w związku z wejściem w życie nowych przepisów zmieni się oznaczenie barwne obszarów na mapie udostępnionej na stronie internetowej GIW w celu ujednolicenia kolorystyki z mapą KE, dostępnej pod linkiem:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

Aktualna regionalizacja w państwach członkowskich UE:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_cm_asf_zoning_map_post-20210421.pdf .

Obecnie będzie stosowana następująca kolorystyka na mapie GIW obszarów określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2021/605: 

  • Obszar objęty ograniczeniami I będzie oznaczony kolorem niebieskim (dawniej: obszar ochronny - strefa żółta),
  • Obszar objęty ograniczeniami II będzie oznaczony kolorem różowym (dawniej: obszar objęty ograniczeniami - strefa czerwona),
  • Obszar objęty ograniczeniami III będzie oznaczony kolorem czerwonym (dawniej: obszar zagrożenia - strefa niebieska).
do góry 2
Fundusze Europejskie. Unia Europejska