do góry
Strona główna/Komunikaty/Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 87 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2020 r.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 87 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2020 r.

Komunikaty 2020-09-14

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 87 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach z 11 września br.

Powyższe ognisko zostało stwierdzone w gospodarstwie położonym w miejscowości Koziarnia, gmina Krzeszów, powiat niżański, województwo podkarpackie, tj. na obszarze wymienionym w części II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709 w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE. W gospodarstwie utrzymywano 22 świnie.

Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury związane z likwidacją choroby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.